Pone inoghe sa posta eletrònica tua, si cheres retzire sa notìfica de sas Notas noas

11/03/10

"nàschere" o "naschire"?


Dae su lat. bassu NASCERE est derivadu in SRD
"nàschere" o "naschire", su primu prus a curtzu a s'etimolozia latina, in s'atzentu e in sa coniugatzione, su segundu cun cambiamentu de atzentu e coniugatzione.
Si est beru chi ambos resurtados sunt populares e zustos, cumbenit a ponner de prus "nàschere" in LSC:
—ca est prus a curtzu a s'ètimu.
—ca cunsentit de esser lèghidu finas in sas bariedade meridionales comente "nàsci(ri)", cun cambiamentu regulare de sas "e" àtonas in "i".

Nessun commento:

.............................................................................................

• Diegu Corràine [dsc], moderadore e redatore.

.............................................................................................

INCARCA IN SU FAEDDU CHI T'INTERESSAT! Si cheres imparare a praticare sa LSC, inoghe ti podimus agiuare. Pro fàghere pregontas, ma finas pro currègere faddinas chi podimus fàghere finas nois, iscrie a: limbasardacomuna@gmail.com

Amus pessadu chi pro sos amigos chi cherent megiorare s'ortografia de sa LSC, cumbenit a tènnere un'ispàtziu che a custu in ue podimus pònnere AVERTÈNTZIAS in manera istàbile, a disponimentu de totus, pro: dare cussìgios, rispòndere a pregontas, currègere isbàllios.

LSC > Delìbera numb. 6/14 de su 18 de abrile de su 2006, su Guvernu sardu aprovat sas normas de sa Limba sarda comuna>Limba Sarda Comuna