Pone inoghe sa posta eletrònica tua, si cheres retzire sa notìfica de sas Notas noas

08/08/16

"brundu" NON "biondu"

In sardu tenimus s'agetivu "brundu", dae s'isp. "
blondo, -a", derivadu dae su 
 fr."blond", de derivatzione non segura, forsis dae unu germànicu "*blund-", pro inditare unu colore intre grogu e tabachinu craru.
Difatis naramus finas "pilibrundu, -a" pro una pessone chi tenet pilos "brundos". E b'est finas su sambenadu "Brundu", comente testimòngiu de custu agetivu sardu.
Est craru, duncas, chi "biondu" est un'italianismu iscaradu, reghente, chi nde podimus fàghere a mancu 

.............................................................................................

• Diegu Corràine [dsc], moderadore e redatore.

.............................................................................................

INCARCA IN SU FAEDDU CHI T'INTERESSAT! Si cheres imparare a praticare sa LSC, inoghe ti podimus agiuare. Pro fàghere pregontas, ma finas pro currègere faddinas chi podimus fàghere finas nois, iscrie a: limbasardacomuna@gmail.com

Amus pessadu chi pro sos amigos chi cherent megiorare s'ortografia de sa LSC, cumbenit a tènnere un'ispàtziu che a custu in ue podimus pònnere AVERTÈNTZIAS in manera istàbile, a disponimentu de totus, pro: dare cussìgios, rispòndere a pregontas, currègere isbàllios.

LSC > Delìbera numb. 6/14 de su 18 de abrile de su 2006, su Guvernu sardu aprovat sas normas de sa Limba sarda comuna>Limba Sarda Comuna