Pone inoghe sa posta eletrònica tua, si cheres retzire sa notìfica de sas Notas noas

11/03/10

atzentu gràficu in SRD


S'atzentu gràficu, semper grae (`), cheret postu in s'ùrtima, in sa tertzùrtima , e finas cuartùrtima, vocale tònica.
Sigomente, comente règula, in sardu su prus de sas paràulas sunt "pranas o parossìtonas", non si ponet s'atzentu in custas (pro economizare su zestu), ma si sinzat in sos àteros casos, in sas "truncadas o ossìtonas" e in sas "gurdas", chi si tratet de sa de 3 o 4 ùrtima!
-tribù, cafè
-fèmina, òmine, ècuu
-àudiu

Nessun commento:

.............................................................................................

• Diegu Corràine [dsc], moderadore e redatore.

.............................................................................................

INCARCA IN SU FAEDDU CHI T'INTERESSAT! Si cheres imparare a praticare sa LSC, inoghe ti podimus agiuare. Pro fàghere pregontas, ma finas pro currègere faddinas chi podimus fàghere finas nois, iscrie a: limbasardacomuna@gmail.com

Amus pessadu chi pro sos amigos chi cherent megiorare s'ortografia de sa LSC, cumbenit a tènnere un'ispàtziu che a custu in ue podimus pònnere AVERTÈNTZIAS in manera istàbile, a disponimentu de totus, pro: dare cussìgios, rispòndere a pregontas, currègere isbàllios.

LSC > Delìbera numb. 6/14 de su 18 de abrile de su 2006, su Guvernu sardu aprovat sas normas de sa Limba sarda comuna>Limba Sarda Comuna