Pone inoghe sa posta eletrònica tua, si cheres retzire sa notìfica de sas Notas noas

10/03/10

"elencu" NO "elenco"

EI: elencu (es.: elencu telefònicu)

NONO: elenco

Resone: elencu est s'addatamentu normale dae ITA elenco, chi benit dae su lat. med. ELÈNCHUS, dae su gr. ÈLEGCHOS, dae ELÈGCHO,esàmino.
A dassare "elenco" est sinnale de passividade linguìstica a cunfrontu de s'italianu. S'addatamentu, in SRD, cun sa -u finale, in custu e in àteros casos (finas si si tratat de cultismos reghentes), est giustificadu dae sa -u finale latina originària. Si nono, totu sos cultismos modellados in s'ITA, diant dèvere agabare semper cun sa -o.

.............................................................................................

• Diegu Corràine [dsc], moderadore e redatore.

.............................................................................................

INCARCA IN SU FAEDDU CHI T'INTERESSAT! Si cheres imparare a praticare sa LSC, inoghe ti podimus agiuare. Pro fàghere pregontas, ma finas pro currègere faddinas chi podimus fàghere finas nois, iscrie a: limbasardacomuna@gmail.com

Amus pessadu chi pro sos amigos chi cherent megiorare s'ortografia de sa LSC, cumbenit a tènnere un'ispàtziu che a custu in ue podimus pònnere AVERTÈNTZIAS in manera istàbile, a disponimentu de totus, pro: dare cussìgios, rispòndere a pregontas, currègere isbàllios.

LSC > Delìbera numb. 6/14 de su 18 de abrile de su 2006, su Guvernu sardu aprovat sas normas de sa Limba sarda comuna>Limba Sarda Comuna