Pone inoghe sa posta eletrònica tua, si cheres retzire sa notìfica de sas Notas noas

20/11/12

muru burdu NON muru a sicu

Su "muru burdu" (chi in carchi bidda est «'urdu, 'uldu, gurdu», cun alternàntzia b/g normale) est su muru fatu sena ligare sa pedra cun ludu, carchina o tzimentu. Est su nùmene sardu giustu de sos muros chi bidimus in su sartu, a làcana de terras e tancas.In càmbiu, NON devimus nen nàrrere ne iscrìere "muru a sicu", chi est su calcu (inùtile) de s'italianu "muro a secco".

 

.............................................................................................

• Diegu Corràine [dsc], moderadore e redatore.

.............................................................................................

INCARCA IN SU FAEDDU CHI T'INTERESSAT! Si cheres imparare a praticare sa LSC, inoghe ti podimus agiuare. Pro fàghere pregontas, ma finas pro currègere faddinas chi podimus fàghere finas nois, iscrie a: limbasardacomuna@gmail.com

Amus pessadu chi pro sos amigos chi cherent megiorare s'ortografia de sa LSC, cumbenit a tènnere un'ispàtziu che a custu in ue podimus pònnere AVERTÈNTZIAS in manera istàbile, a disponimentu de totus, pro: dare cussìgios, rispòndere a pregontas, currègere isbàllios.

LSC > Delìbera numb. 6/14 de su 18 de abrile de su 2006, su Guvernu sardu aprovat sas normas de sa Limba sarda comuna>Limba Sarda Comuna