Pone inoghe sa posta eletrònica tua, si cheres retzire sa notìfica de sas Notas noas

09/02/11

"cumbidare" vs "invitare"

"cumbidare" in srd. tenet su valore de "propònnere a mandigare o a bufare", dae lat. *CONVITARE ma influentziadu dae isp./cat. "convidar". Oramai "cumbidare" est semantizadu  cun custu valore e no andat bene in sentidu astratu, in ue non bidimus peruna dificultade a nàrrere "invitare", chi est su cultismu de der. lat. INVITARE, comente in ispagnolu /cat. "convidar" vs "invitar".
De su restu, su isp/cat "convidar" benit su lat. vulg. *CONVITARE, chi est unu cumpostu de CUM+INVITARE.

Duncas:
—cumbidare (transitivu):  ti cùmbido una tassa de binu...
—invitare (intransitivu):  ti invito a sa "festa de su binu", a unu cuntzertu...

.............................................................................................

• Diegu Corràine [dsc], moderadore e redatore.

.............................................................................................

INCARCA IN SU FAEDDU CHI T'INTERESSAT! Si cheres imparare a praticare sa LSC, inoghe ti podimus agiuare. Pro fàghere pregontas, ma finas pro currègere faddinas chi podimus fàghere finas nois, iscrie a: limbasardacomuna@gmail.com

Amus pessadu chi pro sos amigos chi cherent megiorare s'ortografia de sa LSC, cumbenit a tènnere un'ispàtziu che a custu in ue podimus pònnere AVERTÈNTZIAS in manera istàbile, a disponimentu de totus, pro: dare cussìgios, rispòndere a pregontas, currègere isbàllios.

LSC > Delìbera numb. 6/14 de su 18 de abrile de su 2006, su Guvernu sardu aprovat sas normas de sa Limba sarda comuna>Limba Sarda Comuna