Pone inoghe sa posta eletrònica tua, si cheres retzire sa notìfica de sas Notas noas

24/06/13

"rete sotziale" NON "social network"


in sardu si podet nàrrere "rete sotziale", comente si naraiat finas in italianu in su cumintzu, "rete sociale"!
Ma, a dolu mannu, s'anglomania faghet dannu finas in su sardu, si oe amus pòdidu lèghere in FB: "Sos social network a cantu paret ant fatu...". Sa veridade est chi custa moda colat dae s'inglesu a s'italianu e dae s'italianu a su sardu. Futidos duas bias!

Nessun commento:

.............................................................................................

• Diegu Corràine [dsc], moderadore e redatore.

.............................................................................................

INCARCA IN SU FAEDDU CHI T'INTERESSAT! Si cheres imparare a praticare sa LSC, inoghe ti podimus agiuare. Pro fàghere pregontas, ma finas pro currègere faddinas chi podimus fàghere finas nois, iscrie a: limbasardacomuna@gmail.com

Amus pessadu chi pro sos amigos chi cherent megiorare s'ortografia de sa LSC, cumbenit a tènnere un'ispàtziu che a custu in ue podimus pònnere AVERTÈNTZIAS in manera istàbile, a disponimentu de totus, pro: dare cussìgios, rispòndere a pregontas, currègere isbàllios.

LSC > Delìbera numb. 6/14 de su 18 de abrile de su 2006, su Guvernu sardu aprovat sas normas de sa Limba sarda comuna>Limba Sarda Comuna