Pone inoghe sa posta eletrònica tua, si cheres retzire sa notìfica de sas Notas noas

20/06/10

"gràtzias" NON "gratzie"

Si est beru chi unu de sos ringratziamentos traditzionales fiat, cando si retziat carchi cosa, "deus ti lu paghet", comente in ispagnolu "dios te lo pague", est finas beru chi non podimus fàghere a mancu, oe in die, de una fòrmula prus curtza e làica comente gràtzias, ita grazie, isp gracias, cat gracies, etc.
De seguru no est un'imbentu ca giai, in srd, podimus nàrrere gràtzias a deus.
Est craru chi NO est giustu s'italianismu grazie, mancari sardizadu in parte gratzie.

Nessun commento:

.............................................................................................

• Diegu Corràine [dsc], moderadore e redatore.

.............................................................................................

INCARCA IN SU FAEDDU CHI T'INTERESSAT! Si cheres imparare a praticare sa LSC, inoghe ti podimus agiuare. Pro fàghere pregontas, ma finas pro currègere faddinas chi podimus fàghere finas nois, iscrie a: limbasardacomuna@gmail.com

Amus pessadu chi pro sos amigos chi cherent megiorare s'ortografia de sa LSC, cumbenit a tènnere un'ispàtziu che a custu in ue podimus pònnere AVERTÈNTZIAS in manera istàbile, a disponimentu de totus, pro: dare cussìgios, rispòndere a pregontas, currègere isbàllios.

LSC > Delìbera numb. 6/14 de su 18 de abrile de su 2006, su Guvernu sardu aprovat sas normas de sa Limba sarda comuna>Limba Sarda Comuna